CÁCH ĐỌC NỐT NHẠC BẢN NHẠC KHÓA SOL #4

CÁCH ĐỌC NỐT NHẠC BẢN NHẠC KHÓA SOL #4

Mến chào bạn

Bạn bắt đầu học đàn piano, organ nhưng chưa biết cách đọc nốt bản nhạc khóa sol. Chưa hiểu nguyên tắc đọc nốt nhạc bản nhạc khóa sol ra sao. Chưa hiểu vị trí nốt nhạc nằm ở trên khuôn nhạc được sắp xếp theo thứ tự nào thì bạn nên xem nguyên tắc đọc nốt nhạc bản nhạc khóa sol trong bài viết này nhé!

Bạn biết rằng, khuôn nhạc được cấu tạo bởi 5 dòng kẻ song song cách đều nhau. Thứ tự dòng kẻ nhạc được tính từ dưới tính lên bạn nhé

Cách đọc nốt nhạc bản nhạc khóa sol
Khuôn nhạc được cấu tạo bởi 5 dòng kẻ song song cách đều nhau

Và, quy luật xuất hiện của nốt nhạc đó chính là: Nốt nhạc có 2 vị trí xuất hiện trên khuôn nhạc, đó là Nốt sẽ nằm Trên Dòng Kẻ, và Nốt Nằm Giữa Hai Dòng Kẻ

Nốt đồ rê mi fa sol la si

Giờ bạn nhìn vào khuôn nhạc có nốt nhạc ở trên, bạn thấy nốt Đồ nằm trên dòng kẻ phụ đầu tiên, tiếp theo là nốt nằm giữa đường kẻ phụ và đường kẻ chính, tiếp theo là nôt Mi nằm trên dòng kẻ chính 1, nốt Fa nằm giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2, nốt Sol nằm trên đường kẻ 2 và nốt La nằm giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3. Nốt Si nằm trên đường kẻ thứ 3.

Nghĩa là thứ tự xuất hiện của nốt nhạc là: Nằm trên đường kẻ, nằm giữa hai đường kẻ, trên đường kẻ, giữa hai đường kẻ,… cứ như vậy bạn nhé

Bạn hiểu được nguyên tắc sắp xếp và quy luật của nốt nhạc nằm trên khuôn nhạc rồi, việc còn lại là thực hành luyện tập cụ thể trên từng bản nhạc, từ bản nhạc nhỏ đơn giản đến bản nhạc phức tạp dần lên sẽ vững.

Bạn nên chia ra từng giai đoạn, có thể học từ nốt Đô lên tới nốt Sol một chặng, nhớ được 5 nốt rồi thì tìm những bản nhạc có 5 nốt đó mà thực hành đàn nhiều cho vui và nhanh nhớ nốt hơn. 

 

Facebook Comments

Check Also

co doc vuong - thien tu

Sheet Piano & Video Hướng Dẫn Chi Tiết Cô Độc Vương

Cô Độc Vương (Thiên Tú). Sheet piano và video hướng dẫn chi tiết chỉ 100k