Tag Archives: VẾT MƯA

SHEET NHẠC PIANO CÓ LỜI

SHEET NHẠC PIANO CÓ LỜI 1.  XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ. 2. TÌM LẠI BẦU TRỜI. 3. QUAY VỀ ĐI. 4. MƯA TRÊN PHỐ HUẾ. 5. CON KÊNH XANH XANH. 6. GIẤC MƠ THẦN TIÊN. 7. ÁNH TRĂNG VỠ. 8. GIẢ VỜ NHƯNG EM YÊU ANH. 9. CHO EM MỘT LẦN YÊU. 10. BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC. 11. NIỆM KHÚC CUỐI. …

Read More »